Gyakran Ismételt Kérdések

„Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj Pályázati Kiírás

A „Tehetséggel fel!” Ösztöndíj célja, hogy azok a fiatalok, akik valamely megnevezett középiskolai tanulmányi versenyen meghatározott eredményt értek el, már felsőoktatási tanulmányaik kezdetétől támogatást kaphassanak ahhoz, hogy kutatási ismereteket szerezzenek, kutatómunkát végezzenek.
A pályázat nyertesei kétféle támogatást kapnak:
 1. Ösztöndíjat, amelynek összege havi nettó 50 000 Ft/fő.
 2. Témavezetői támogatást, amely a nyertes segítségére lesz a kötelező feladatok/vállalások teljesítésében. A témavezetőt az ösztöndíj elnyerése esetén kell kiválasztani, ebben az a felsőoktatási intézmény, amelyben elnyerted a támogatást, segítséget nyújt majd.
 • 5 hónap (2020. február 1. – 2020. június 30., keresztféléves képzésben részt vevők esetén)
 • 10 hónap (2019. szeptember 1. – 2020. június 30.)

A pályázatok beadási határideje 2019. június 20., legkésőbb ezen a napon kell postára adni a pályázati anyagot (a postabélyegző alapján ellenőrzik).
Pályázatot azok nyújthatnak be, akik a 2019/2020-as tanévben kezdik meg tanulmányaikat magyarországi felsőoktatási intézményben, és a pályázati kiírás 4.1.5. pontjában felsorolt, 2017., 2018. és 2019. évi középiskolai tanulmányi versenyeken a pályázati kiírásban meghatározott eredményeket értek el.
Pályázni csak az Ösztöndíj Működési Szabályzat (ÖMSZ) 1. számú mellékletében (Támogatott intézmények listája) felsorolt intézményekben lehet.
A pályázat benyújtásával vállalod, hogy:
 • ha nyersz, akkor keresel egy témavezetőt, és vele egyeztetve, általa is aláírva benyújtod a kiegészített kutatási tervedet 2019. szeptember 20-ig (keresztféléves képzés esetén 2020. február 20-ig);
 • az ösztöndíjas időszak alatt kutatási tevékenységet végzel, amelynek keretében havonta feldolgozol legalább egy magyar vagy idegen nyelvű szakirodalmat, vagy ha művészeti pályázatot nyújtottál be, akkor a kötelező tanulmányokon felüli művészeti alkotást hozol létre, továbbá leírod az alkotás folyamatát, az elkészült munka művészettörténeti aspektusait;
 • havonta egyszer konzultálsz a témavezetőddel, aki erről konzultációs lapot vezet;
 • részt veszel az intézményi ÚNKP-rendezvényen.

Ha kérdésed van, keresd azt az ÚNKP-ügyintézőt, aki abban a felsőoktatási intézményben dolgozik, ahol pályázol. A „Tehetséggel fel!” pályázati ügyintézők nevét és elérhetőségét felsőoktatási intézményenként itt találod.
A pályázatot abban a felsőoktatási intézményben tudod benyújtani, ahova felvételizel. Egy intézményben egy pályázatot nyújthatsz be. Lehetőséged van ugyanakkor arra, hogy több intézményben is pályázz, ebben az esetben minden érintett felsőoktatási intézményben be kell nyújtanod a pályázatodat (értelemszerűen persze csak olyanokban, ahova felvételizel is). Ha több helyen is nyersz, akkor 2019. szeptember 20-ig nyilatkoznod kell majd, hogy hol veszed igénybe az ösztöndíjat, mert azt csak egy helyen lehet.

Ha a választott intézménynek VAN saját internetes pályázatkezelő rendszere, a pályázatot elektronikusan és papíralapon is be kell nyújtani. Elektronikusan a felsőoktatási intézmény által megadott felületen a Pályázati kiírás 12. pontjában felsorolt dokumentumokkal együtt, papíron az internetes pályázatkezelő rendszerbe feltöltött dokumentumokkal megegyező dokumentumokat a FOGADÓ FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNY rektorának kell küldeni postai úton ajánlott, elsőbbségi küldeményként.

Ha a választott intézménynek NINCS saját internetes pályázatkezelő rendszere, a pályázatot a FOGADÓ FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNY rektorának kell küldeni postai úton, ajánlott, elsőbbségi küldeményként papíron és nem újraírható CD-n, DVD-n szkennelve (illetve a Pályázati adatlapot szerkeszthető formátumban is) a pályázati kiírás 12. pontjában felsorolt dokumentumokkal együtt. Egyes felsőoktatási intézményekben a pályázat személyes benyújtására is van lehetőséged, erről a Pályázati Kiírás 3. számú mellékletében tájékozódhatsz..
A „Tehetséggel fel!” Ösztöndíj célja, hogy azok a fiatalok, akik valamely megnevezett középiskolai tanulmányi versenyen meghatározott eredményt értek el, már felsőoktatási tanulmányaik kezdetétől támogatást kaphassanak ahhoz, hogy kutatási ismereteket szerezzenek, kutatómunkát végezzenek.
A pályázati dokumentációval a következőket kell benyújtani:
 • Pályázati adatlap
  Az adatlap értelemszerűen töltendő ki. Ha még nincs meg az érettségi eredményed, csak a középfokú intézmény nevét és címét írd be, ahol érettségizel. Az adatlap minden pályázati kategóriában azonos, ezért több pont nem releváns a „Tehetséggel fel!” pályázat esetén. Mielőtt kétségbeesnél, hogy egy-egy pontot nem tudsz kitölteni, mindenképpen ellenőrizd, hogy vonatkozik-e Rád egyáltalán az adott pont. Az adatlap aljára nyomtatott betűvel kerüljön oda a neved, és ne felejtsd el aláírni!
 • Pályázati adatlap 1. számú melléklete: kutatási terv sablon (link a mellékletre). A kutatási tervnél is nézd meg alaposan, hogy mit kell kitöltened, ugyanis itt is több olyan pont van, amely csak az ösztöndíj elnyerését követően az ösztöndíjas szerződés megkötésének lesz feltétele, amikor már a témavezetőd is tud segíteni. A kutatási terv aljára nyomtatott betűvel kerüljön oda a neved, és ne felejtsd el aláírni!
 • Pályázati adatlap 2. számú melléklete: befogadó nyilatkozat (link a mellékletre). A befogadó nyilatkozat annak a felsőoktatási intézménynek a szándéknyilatkozata, ahol pályázol. A befogadó nyilatkozatot töltsd ki értelemszerűen. A nyilatkozatnak a felsőoktatási intézmény képviselője által történő aláírásával kapcsolatban keresd az intézményi ÚNKP-ügyintézőket. Elérhetőségüket megtalálod az ÚNKP intézményi ügyintézők dokumentumban (link a mellékletre). Fordulj hozzájuk bizalommal, segíteni fognak, hogy be tudd nyújtani a pályázatodat.
 • Pályázati adatlap 3. számú melléklete: pályázói nyilatkozat (link a mellékletre). A nyilatkozatot töltsd ki értelemszerűen, majd írd alá.
 • Igazolás a versenyeredményedről, amely feljogosít a pályázat benyújtására.

A pályázat benyújtását követően ellenőrzik a beadott dokumentumokat, és ha hiánypótlásra van szükség, akkor arra 5 munkanapos hiánypótlási határidővel felszólítják az érintetteket.

Az érvényes pályázatokat a Pályázati kiírás 8.3. pontjának megfelelően rangsorolja a fogadó felsőoktatási intézmény rektora, majd az így kialakult rangsor alapján támogatási javaslatot tesz a tudománypolitikáért felelős miniszternek. A tudománypolitikáért felelős miniszter 2019. augusztus 15-ig dönt a nyertesekről.
A pályázókat a fogadó felsőoktatási intézmény legkésőbb 2019. augusztus 28-ig értesíti pályázatuk elfogadásáról/elutasításáról.
A nyertes pályázóknak az ösztöndíjas jogviszony alapját jelentő elsőéves hallgatói jogviszonyt kell igazolniuk, a 2019/2020-es tanév első félévében 2019. szeptember 20-ig, a második félévben 2020. február 20-ig.
A témavezető segítségével kiegészített kutatási tervet legkésőbb 2019. szeptember 20-ig kell beadni.
A témavezető kiválasztásában a fogadó felsőoktatási intézmények segítenek, érdemes megkeresni az intézmény/kar Tudományos Diákköri Tanácsának elnökét vagy titkárát. Elérhetőségük megtalálható az Országos Tudományos Diákköri Tanács honlapján:
http://otdt.hu/site/tdt_elnokok-titkarok-felelosok.
Az ösztöndíjról pénzügyi elszámolást nem kell benyújtani. Az ösztöndíjszerződés rögzíti az ösztöndíjas időszak utolsó napját, ezt követően 10 napon belül be kell nyújtani a beadott (és az ösztöndíjas szerződés megkötéséhez a témavezető támogatásával kiegészített) kutatási tervnek megfelelő szakmai záróbeszámolót. A beszámolónak tartalmaznia kell a feldolgozott szakirodalmat és az annak alapján elkészített szakirodalmi összefoglaló tanulmányt (amennyiben lehetséges, további kutatási irány vagy irányok megjelölésével), továbbá a témavezető szakmai értékelését.
Az ösztöndíjas időszakot követően újabb ösztöndíj elnyerésére újbóli pályázat útján van lehetőség.
Utolsó módosítás: 2019. április 29.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás