„Tudománnyal fel!” Felsőoktatási Doktorvárományosi és Posztdoktori Kutatói Ösztöndíj Pályázati Kiírás (ÚNKP-21-4)
A pályázat célja a kiemelkedő tudományos és művészi eredményeket felmutató doktorvárományosok és posztdoktorok kutatási és alkotó tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása, amelynek eredménye magas színvonalú, figyelemre méltó publikáció, egyéb – az adott tudományágban releváns – tudományos, műszaki vagy művészi alkotás, valamint doktorvárományosok esetén a doktori disszertáció (PhD, DLA) megírása.

Meghirdetés dátuma: 2021. április 19.
Elektronikus benyújtás határideje: 2021. május 20.

Támogatásra jogosultak köre: magánszemély

Keretösszeg: Legfeljebb 832.000.000 Ft

Pályaművek száma: Legfeljebb 247 fő.

Pályázat értékelője: Támogatott, befogadó felsőoktatási intézmény

Pályázat célja: A pályázat célja a kiemelkedő tudományos és művészi eredményeket felmutató fiatal kutatók, predoktorok és doktorjelöltekdoktorvárományosok és posztdoktorok kutatási és alkotó tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása, amelynek eredménye magas színvonalú, figyelemre méltó publikáció, egyéb – az adott tudományágban releváns – tudományos, műszaki vagy művészi alkotás, valamint doktorvárományosok esetén a doktori disszertáció (PhD, DLA) megírása.

Pályázók köre: Az I. kategóriában a doktori képzés plusz 1 évében részt vevő tehetséges hallgatók (komplex vizsga teljesítve, abszolutórium beadva). A II. kategóriában posztdoktorok, akik a PhD/DLA fokozatukat 2018. január 1. után szerezték.

Támogatható tevékenységek: Ösztöndíj (bármely tudományterületen)

Ösztöndíjtámogatás időszaka: 2021/2022-es tanév

Ösztöndíjtámogatás futamideje: Az I. kategóriában 6 vagy 12 hónap, a II. kategóriában 12 hónap.

Pályázatok értékelője és/vagy az ösztöndíjasokra a javaslat benyújtója: befogadó felsőoktatási intézmény

Ösztöndíjtámogatás elszámolása: Az ösztöndíjas időszak végén záró szakmai beszámolót kell benyújtani, pénzügyi elszámolást nem.

Letölthető pályázati dokumentumok

Tudománnyal fel! pályázati kiírás:

„Tudománnyal fel!” Felsőoktatási Doktorvárományosi és Posztdoktori Kutatói Ösztöndíj Pályázati Kiírás

Alapképzés ÖMSZ:

Ösztöndíj Működési Szabályzat

Az értékelés ütemezése

  • 2021. április 19. Pályázat meghirdetése
  • 2021. május 20. Pályázás lezárul
  • 2021. június 18. – 2021. július 9. Pályázatok értékelése
  • 2021. augusztus 12. Döntés
  • 2021. október 11-18. Szerződéskötés

Kapcsolat: „Tudománnyal fel!” Felsőoktatási Doktorvárományosi és Posztdoktori Kutatói Ösztöndíj pályázati ügyintézői

Utolsó módosítás: 2021. április 29.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás