„Tudománnyal fel!” Felsőoktatási Doktorvárományosi és Posztdoktori Kutatói Ösztöndíj Pályázati Kiírás (ÚNKP-23-4)
A pályázat célja a kiemelkedő tudományos és művészi eredményeket felmutató doktorvárományosok és posztdoktorok kutatási és alkotó tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása, amelynek eredménye magas színvonalú, figyelemre méltó publikáció, egyéb – az adott tudományágban releváns – tudományos, műszaki vagy művészi alkotás, valamint doktorvárományosok esetén a doktori disszertáció (PhD, DLA) megírása.

Meghirdetés dátuma: 2023. május 15.
Elektronikus benyújtás határideje: 2023. június 15. 24.00

Támogatásra jogosultak köre: magánszemély

Keretösszeg: Legfeljebb 902.000.000 Ft.

Pályázók köre: Az I. kategóriában a doktori képzésben részt vevő tehetséges hallgatók (komplex vizsga teljesítve, abszolutórium beadva). A II. kategóriában posztdoktorok, akik a PhD/DLA fokozatukat 2020. január 1. után szerezték.

Támogatható tevékenységek: Ösztöndíj (bármely tudományterületen)

Nyertes pályázatok becsült száma: Legfeljebb 313 fő.

Pályázónként elnyerhető ösztöndíjtámogatás: 200.000 Ft/hó/fő

Ösztöndíjtámogatás időszaka: 2023/2024-es tanév

Ösztöndíjtámogatás futamideje: Az I. kategóriában 6 vagy 12 hónap, a II. kategóriában 12 hónap.

Pályázatok értékelője és/vagy az ösztöndíjasokra a javaslat benyújtója: Támogatott, befogadó felsőoktatási intézmény

Ösztöndíjtámogatás elszámolása: Az ösztöndíjas időszak végén záró szakmai beszámolót kell benyújtani, pénzügyi elszámolást nem.

Letölthető pályázati dokumentumok

Doktorvárományosi és posztdoktori pályázati kiírás:

„Tudománnyal fel!” Felsőoktatási Doktorvárományosi és Posztdoktori Kutatói Ösztöndíj Pályázati Kiírás

Ösztöndíj Működési Szabályzat:

Ösztöndíj Működési Szabályzat

Az értékelés ütemezése

  • 2023. május 15. Pályázat meghirdetése
  • 2023. június 15. Pályázás lezárul
  • 2023. július 11− augusztus 1. Pályázatok értékelése
  • 2023. augusztus 24. Döntés
  • 2023. október 10−17. Szerződéskötés

Kapcsolat: „Tudománnyal fel!” Felsőoktatási Doktorvárományosi és Posztdoktori Kutatói Ösztöndíj pályázati ügyintézői

Utolsó módosítás: 2023. június 09.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás