Tájékoztatás támogatás felhasználására vonatkozó határidő módosításáról
Tájékoztatás a Tématerületi Kiválósági Program, a Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Program és az Új Nemzeti Kiválóság Program keretében támogatott projektek esetében a támogatás felhasználására vonatkozó határidő módosításáról.

A Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFI Hivatal) a COVID-19 fertőzés okozta humánjárványra és az ezzel összefüggésben kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a következőkről tájékoztatja a Tématerületi Kiválósági Program, a Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Program és az Új Nemzeti Kiválóság Program keretében 2019. évben támogatott és jelenleg megvalósítás alatt álló projektek kedvezményezettjeit.

Az NKFI Hivatal – a veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról szóló 85/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdésére is figyelemmel, a támogató Innovációs és Technológiai Minisztérium döntése alapján – meghosszabbítja a megítélt támogatás felhasználásának határidejét

  • a Tématerületi Kiválósági Program és a Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Program keretében támogatott projektek esetében 2020. november 30. napjáig vagy – amennyiben az későbbi – a 85/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdése szerinti határidőig,
  • az Új Nemzeti Kiválóság Program keretében támogatott projektek esetében 2020. december 31. napjáig vagy – amennyiben az későbbi – a 85/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdése szerinti határidőig.

A 85/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdése értelmében „a veszélyhelyzet megszűnésének napjáig a központi költségvetés terhére nyújtott költségvetési támogatásból megvalósuló, a veszélyhelyzet kihirdetése napján megvalósítási határidőben lévő programokkal, projektekkel összefüggő támogatási jogviszonyokban meghatározott támogatott tevékenység időtartama a veszélyhelyzet időtartamával megegyező mértékben meghosszabbodik.”

A jelen tájékoztatásban foglalt intézkedés azon támogatott intézményeket érinti, amelyek projektje jelenleg folyamatban van a támogatási szerződés, támogatói okirat vagy megállapodás támogatás felhasználásának határidejére vonatkozó pontja értelmében.

Hangsúlyozni kívánjuk, hogy a jelen intézkedés csupán lehetőséget biztosít a megítélt támogatás felhasználásának meghosszabbítására. Amennyiben a támogatott intézmény a módosított határidőnél korábban be tudja és be kívánja nyújtani az NKFI Hivatal részére a támogatás felhasználásról szóló beszámolóját, ezt természetesen megteheti a támogatási szerződés, támogatói okirat vagy megállapodás rendelkezései szerint.

A támogatás felhasználási határidejének módosításáról az NKFI Hivatal szerződésmódosítási okiratot bocsát ki, amelyet elektronikus úton juttat el a támogatott intézmények részére.

Budapest, 2020. április 8.

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

Utolsó módosítás: 2020. április 09.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás