Módosul az Új Nemzeti Kiválóság Program 2020/2021. tanévi “Tudománnyal fel!” Felsőoktatási Doktorvárományosi és Posztdoktori Kutatói Ösztöndíj pályázati kiírása
Az NKFIH Alapból az Innovációs és Technológiai Minisztérium mint Támogató és az NKFIH mint Kezelő szerv által kiírt “Tudománnyal fel!” Felsőoktatási Doktorvárományosi és Posztdoktori Kutatói Ösztöndíj pályázati felhívás bizonyos részletszabályai az alábbiak szerint módosultak:

a doktorvárományosi kategóriában pályázat benyújtására jogosultak, akik az abszolutóriumot megszerezték vagy az ösztöndíjas jogviszony kezdetéig várhatóan megszerzik;

a doktorvárományosi kategóriában a pályázás további feltétele, hogy a pályázó doktori értekezését az ösztöndíjas időszak alatt benyújtja (amennyiben az ösztöndíjas időszak kezdete előtt ez még nem történt meg);

a pályázathoz kötelezően benyújtandó dokumentum a doktorvárományosi kategória esetén az abszolutórium megszerzését igazoló dokumentum vagy amennyiben a pályázó az abszolutóriumot nem szerezte meg, a pályázó által aláírt nyilatkozat arról, hogy az ösztöndíjszerződés megkötéséig az abszolutóriumot várhatóan megszerzi;

doktorvárományos pályázó esetén az ösztöndíjas jogviszony feltétele, hogy az ösztöndíjas az ösztöndíjas jogviszony létesítésekor igazolni tudja az abszolutórium megszerzését.

A pályázati kiírás módosított szövege a pályázati csomagból letölthető:
Új Nemzeti Kiválóság Program, „Tudománnyal fel!” Felsőoktatási Doktorvárományosi és Posztdoktori Kutatói Ösztöndíj ÚNKP-20-4

Utolsó módosítás: 2020. június 15.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás